SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění)

ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. shromažďuje osobní údaje svých členů jakožto subjektů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů pro účely databáze členské základny. Osobní údaje takto získané jsou využívány např. pro svolávání generálního shromáždění, pro zasílání informací ve Zpravodaji, prezentaci na webových stránkách apod.
Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaného systému přímo v ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. . v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů a to pod registračním číslem 00055014.

Subjekt údajů není povinen souhlas udělit. Udělený souhlas je možné písemně odvolat.

Uděluji tímto ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. souhlas zpracovávat mé osobní údaje dle zákona o ochraně osobních údajů k účelům databáze členské základny, a to v tomto rozsahu:

  •  jméno a příjmení
  •  adresa pro doručování korespondence
  •  datum narození
  •  telefonní spojení (mobil, fax)
  • e‐mailové spojení (e‐mail, adresa webových stránek)
  •  jména psů, fen a chovatelské stanice, jež jsou v mém vlastnictví či spoluvlastnictví jakož i všechny informace vztahující se k vlastněným psům a fenám

Prohlašuji, že mnou sdělené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Zavazuji se, že budu ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. bez zbytečného odkladu písemně informovat o změnách v mnou sdělených osobních údajích.

Souhlasím, aby ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v přihlášce do Klubu a v dalších dokumentech (bonitační karta, krycí list apod.) pro účely evidence databáze těchto údajů.


Také souhlasím s distribucí a prezentací mnou předložených foto a video dokumentací na webových stránkách a ve Zpravodaji a rovněž s uvedením údajů týkajících se mých psů a fen.
Prohlašuji, že jsem byl (a) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů řádně informován (a) o zpracování osobních údajů v souvislosti s potřebami ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. a o právech s tím spojených, že jsem nic nezamlčel (a) a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

 

 

 

Přidejte se k nám na Facebooku