SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění)

ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. shromažďuje osobní údaje vystavujících jakožto subjektů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů pro účely databáze výstavy pořádané ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s.. Osobní údaje takto získané jsou využíty k uspořádání výstav.
Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaného systému přímo v ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. . v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů a to pod registračním číslem 00055014.

Subjekt údajů není povinen souhlas udělit. Udělený souhlas je možné písemně odvolat.

Uděluji tímto ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. souhlas zpracovávat mé osobní údaje dle zákona o ochraně osobních údajů k účelům databáze výstav pořádané ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s.:

  •  jméno a příjmení
  •  adresa pro doručování korespondence
  •  telefonní spojení (mobil, fax)
  • e‐mailové spojení (e‐mail)
  •  jména psů, fen a chovatelské stanice, jež jsou v mém vlastnictví či spoluvlastnictví jakož i všechny informace vztahující se k vlastněným psům a fenám (Datum narození, číslo mikročipu, pohlaví, výstavní výsledky, lékařská vyšetření...)

Prohlašuji, že mnou sdělené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Zavazuji se, že budu ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. bez zbytečného odkladu písemně informovat o změnách v mnou sdělených osobních údajích.

Souhlasím, aby ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v přihlášce na výstavu a v dalších dokumentech (výstavní katalog, bonitační karta,  apod.) pro účely evidence databáze těchto údajů.


Také souhlasím s distribucí a prezentací foto a video dokumentací na webových stránkách, sociálních sítích, tisku, televizi a ve Zpravodaji a rovněž s uvedením údajů týkajících se mých psů a fen.
Prohlašuji, že jsem byl (a) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů řádně informován (a) o zpracování osobních údajů v souvislosti s potřebami ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. a o právech s tím spojených, že jsem nic nezamlčel (a) a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

 

 

 

Přidejte se k nám na Facebooku