Kdo se může stát členem?

Každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky, starší 18 let nebo právnická osoba.

Člen nemusí vlastnit psa/fenu, člen může vlastnit psa/fenu bez průkazu původu, jestliže bude dodržovat Stanovy klubu, ostatní řády klubu a nerozmnožovat zvířata bez průkazu původu.


Členem ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. se nemůže stát občan ani právnická osoba:

• Který jakýmkoli prokazatelným způsobem porušuje či porušoval zákon na ochranu zvířat.
• Který prokazatelně porušoval nebo porušuje etické mravy v chovu psů a to zejména s odkazem na chovatelský řád FCI.
• Který vykupuje psy za účelem dalšího prodeje.
• Jehož konání, v minulosti či v současnosti je v rozporu se základním posláním ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.


 

 

Přidejte se k nám na Facebooku